ตักบาตรพระ 1,000 รูป

วันที่ 14 มีค. พ.ศ.2551

     จากการติดตามกระแสการทำความดี ที่กำลังแผ่ขยายไปทั่วทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศอยู่ในระยะนี้ นั่นก็คือโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

และอีกหนึ่งจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา ณ ถนนนเรศวร จากสะพานเอกาทศรถถึงด้านหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้เกิดภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรก และครั้งสำคัญนับตั้งแต่สร้างเมืองพิษณุโลกขึ้น นั่นก็คือภาพพระภิกษุสงฆ์ 1,000 รูป เดินครองบาตรไปตามทางที่ทอดยาวบนถนนนเรศวร พร้อมสาธุชนผู้มีบุญจำนวนมากที่มารอตักบาตรด้วยใจจดจ่อตั้งแต่เวลาเช้าตรู่

โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนางลาวัลย์ สุขสงค์ ประธานศูนย์กัลยาณมิตรพิษณุโลก เป็นประธานจัดงาน

พิธีตักบาตรครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัททั้ง 4 ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดพิษณุโลก, สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, สมาคมบัณฑิตรัตน์, วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย เพื่อแสดงพลังของชาวพุทธส่งเป็นกำลังใจช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมบุญครั้งนี้นับเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว และเป็นการพัฒนาศีลธรรม กล่อมเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ดีงาม ด้วยการรู้จักเป็นผู้ให้ โดยเฉพาะต่อพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญ และเป็นอายุพระพุทธศาสนา

ภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้แสดงให้ชาวโลกเห็นว่า ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนยังคงเหนียวแน่นไม่เคยเสื่อมคลาย และสิ่งนี้จะเป็นพลัง เป็นกระแสผลักดันให้สันติภาพโลกเกิดขึ้นได้โดยง่าย จากภาพแห่งความดีที่เป็นจุดเริ่มต้นก่อน ก่อเกิดประกายการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องให้ขยายออกไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร