ตักบาตร เขตมีนบุรี

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2551

      ภาพบรรยากาศแห่งการสร้างความดีและความประทับใจได้อบอวลไปทั่วเขตมีนบุรีอีกครั้ง หลังจากประชาชนในเขตมีนบุรี และเขตใกล้เคียงได้ร่วมใจกันจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปขึ้น เมื่อเช้าวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2551 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระโสภณธรรมภาณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตมีนบุรี เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.จักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองมีนบุรี เป็นประธานจัดงาน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนในเขตมีนบุรีได้ตักบาตรพระ 1,000 รูป ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย รวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ แต่มีหัวใจในการรักษาพระพุทธศาสนา เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ต่อสู้ด้วยพุทธวิธี หยัดสู้อย่างอดทนและสันติ ไม่ย้ายหนีไปไหน อยู่รักษาผืนแผ่นดินไทย และอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และนับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ สภาวัฒนธรรมเมืองมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย

ภาพงานวันนี้ ทำให้ทุกคนที่มาเกิดความรักสามัคคีกัน หวงแหนในพระพุทธศาสนา เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ดังคำขวัญที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้กล่าวไว้ว่า พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว