จิตมนุษย์

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2549

 

พระสมุทรสุดลึกล้น                         คณนา

สายดิ่งทิ้งทอดมา                             หยั่งได้

เขาสูงอาจวัดวา                                กำหนด

จิตมนุษย์นี้ไซร์                         ยากแท้หยั่งถึง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร