ชาวจันทบุรี ตักบาตร 1,700

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2551

      งานบุญตักบาตรฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่จังหวัดจันทบุรี และรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหอนาฬิกา หน้าสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงแยกสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุ 1,700 รูป ขึ้นโดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพจันทมุนี เจ้าคณะจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ครั้งนี้ ได้มีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง และการตักบาตรพระ 1,700 รูปในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก นับเป็นครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของจังหวัดจันทบุรี ที่ได้มีการจัดตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ถึง หนึ่งพันเจ็ดร้อยรูป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) โครงการนี้นับเป็นภารกิจอันเร่งด่วน และเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท 4 ที่จำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมนี้ เพื่อนำพาประชาชนให้กลับคืนสู่ครรลองคลองธรรม อันจะทำให้สังคมไทยกลับคืนสู่ความสงบร่มเย็นต่อไป เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประจำจังหวัดจันทบุรีที่ว่า มีรูปกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์เปล่งแสงเป็นประกาย หมายถึงความสวยงามเยือกเย็นละมุนละไมเปรียบได้กับความสงบรื่นรมย์ และร่มเย็นเป็นสุขของภูมิภาคแห่งนี้ และการทำบุญตักบาตรต่อพระภิกษุ สามเณร เป็นอริยะประเพณีที่สืบต่อกันมา ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณร เป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล นำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริง

กิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านมาร่วมกันสร้างความดีในครั้งนี้ นับว่าเป็นการส่งเสริมให้พุทธบริษัท 4 เป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกท่านได้ชื่อว่า เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขที่แท้จริง ภาพประวัติศาสตร์แห่งความงดงามในครั้งนี้ จะเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับอีกหลายๆจังหวัดที่ยังไม่ได้จัด ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย

ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ชมรมกัลยาณมิตรจันทบุรี ชมรมกล้าตะวันจันทบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจังหวัดจันทบุรี บริษัทโตโยต้าจันทบุรี บริษัท ห้างร้าน วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

โอกาสนี้ นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวถึงความประทับใจด้วยว่า “ก็รู้สึกปลื้มใจอยากจะเห็นบ้านเมืองที่ประชาชนมีธรรมะอยู่ในจิตใจเป็นพื้นฐาน จะได้พบทางแห่งความสุขในชีวิตตามสมควรที่พึงได้รับ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรให้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อชักนำไปสู่ในสิ่งที่ดีให้มีความสุข โดยเฉพาะวันนี้ภาพที่พระสงฆ์ออกมารับบาตรร่วมกันเป็นจำนวนมากหาได้ยาก .. วันนี้มาเกือบๆ 2,000 รูป ก็อยากเห็นภาพเหล่านี้ถึงแม้ไม่ตลอดไปแต่ว่าถ้าทุกคนมีสิ่งยึดมั่นอย่างนี้ ทุกคนก็จะมีความสุขทุกคนก็ไปทำบุญได้ตามโอกาสที่ตนเองควรทำ... สำหรับพระสงฆ์ที่อยู่ทาง 4 จ. ชายแดนภาคใต้ พี่น้องที่อยู่ 4 จ. ชายแดนภาคใต้ ด้วยแรงใจของพี่น้องไทยทั่วประเทศ ก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะดำรงชีวิต อีกไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นถ้าทุกคนได้ยึดมั่นในสิ่งเดียวกันคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์...โดยปกติจังหวัดมีโครงการส่งเสริมให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนไปทำบุญตามวัดและส่งเสริมปลูกฝังเด็กๆ อย่างเช่นวันหยุดให้ผู้ปกครองชักนำเด็กไปที่วัดไปรับศีลรักษาศีล ในวันพระ วันหยุดต่างๆ เหล่านี้ ด้วยหวังว่าจะมีภูมิคุ้มกันตัวเองในอนาคต”

การตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,700 รูปนี้ เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ที่ได้มาร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา จะทำให้เราเป็นผู้เจริญด้วยอายุ คือจะมีอายุยืนยาว และก็จะเป็นบุคคลที่น่าเคารพ น่าเลื่อมใส ไม่ว่าจะไปบังเกิดในที่ใด ก็จะเกิดอยู่ในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา