ตรัง จัดตักบาตรคณะสงฆ์ 1,066 รูป

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2551

      นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคใต้  ร่วมกันจัดงานบุญตักบาตรถวายเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์เป็นจำนวนมาก   โดยเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551 พุทธบริษัท  4  ในจังหวัดตรัง  ร่วมกันจัดพิธีตักบาตรพระจำนวน  1,066  รูปขึ้น ณ ถนนวิเศษกุล บริเวณหน้าโรงเรียนสภาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก นายอานนท์  มนัสวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรในครั้งนี้ ได้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงร่วมด้วย
 
ซึ่งการได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อเป็นการระลึกและตอกย้ำให้กับตนเองอยู่เสมอว่า เราเป็นชาวพุทธ นับถือพระพุทธศาสนา มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกอันสูงสุดเท่านั้น และการตักบาตรพระ 1,066  รูปในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเป็นการรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000   รูป 76   จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์  (หลวงพ่อธัมมชโย)    ที่จะรักษาพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวพุทธให้เข้มแข็งต่อไป         ดั่งคำขวัญจังหวัดตรังที่ว่า “ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี” การตักบาตรในครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ที่มาร่วมกันสร้างทานบารมีกว่า 20,000   คน   จากปกติที่บริเวณนี้ของทุกวันถนนเส้นนี้จะเต็มไปด้วยการจราจรอันคับคั่ง แต่วันนี้กลับกลายเป็นถนนแห่งการสร้างทานบารมี   ยังความปลาบปลื้มปีติใจแก่ผู้ได้พบเห็น แม้แต่คณะสงฆ์ผู้มาเป็นเนื้อนาบุญ ก็เกิดความปลื้มปีติใจเช่นเดียวกัน ที่ได้เห็นพุทธศาสนิกชน มาร่วมกันสร้างความดี
            สำหรับเยาวชนที่มาร่วมงานกล่าวถึงว่า ยังไม่เคยได้ตักบาตรแด่คณะสงฆ์ และมีประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากขนาดนี้มาก่อน และไม่คิดว่าจังหวัดตรังซึ่งเป็นจังหวัดเล็ก ๆ   จังหวัดหนึ่ง   จะสามารถสร้างบุญใหญ่ครั้งนี้ขึ้นได้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จังหวัดได้จัดงานตักบาตรครั้งยิ่งใหญ่  
            โดยความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะ   ความร่วมแรงร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดตรัง, สำนักงานจังหวัดตรัง , เทศบาลนครตรัง , ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง , ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดตรัง , สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้ , วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย       
 
            พิธีตักบาตรที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์สำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่พุทธศาสนิกชนจังหวัดตรังนับหมื่นคน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา นับได้ว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับพระภิกษุ-สามเณร  ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  อีกทางหนึ่ง.