บวชพระลูกชาย

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2549

 

คำถาม..  คนไทยเชื่อกันว่าการบวชพระลูกชาย เป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ แต่ผมยังนึกไม่ออกว่าจะทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ได้อย่างไร ในเมื่อก็เห็นๆ กันอยู่ว่าบวชแล้ว ก็ไปบิณฑบาต ไปทำความดีตามลำพัง ทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งครอบครัวเสียด้วยซ้ำ ?

 

คำตอบ..  เรื่องความเชื่อ ใครจะเชื่ออย่างไรก็เรื่องของเขา ส่วนเราซึ่ง เป็นชาวพุทธและเป็นคนรุ่นใหม่ จะตัดสินใจเชื่ออย่างไรควรพิจารณา ดูเหตุดูผล เหตุผลตามหลักของพระพุทธศาสนาบอกไว้ว่า ใครทำดีคนนั้นก็ได้ดี ใครทำชั่วคนนั้นก็ได้ชั่ว ใครทำใครได้

 

.....ลูกบวชลูกก็ต้องได้บุญ ในฐานะที่ได้ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปฝึกหัดขัดเกลาตัวเองตามลูก บุญส่วนนี้จึงไม่ได้ แต่จะได้บุญส่วนอื่นคือได้บุญในฐานะที่สนับสนุนให้ลูกบวช และในฐานะที่ลูกบวชแล้ว ก็เลยตามไปตักบาตรให้ด้วยความเป็นห่วงพระลูกชาย ครั้นเมื่อไปตักบาตรแล้ว ก็ไม่ได้ตักให้เฉพาะพระลูกชาย ของตัวเองหรอก ตักบาตรให้พระองค์อื่นๆ ด้วย ท่านก็เลยได้บุญจากการให้ทานเพิ่มขึ้นมาอีกงบหนึ่ง

 

.....คุณพ่อคุณแม่บางคนด้วยความเป็นห่วงลูกมาก จึงตามพระลูก ชายไปอยู่ที่วัดตั้งครึ่งค่อนวันเกือบทุกวัน ก็เลยได้โอกาสฟังเทศน์ ได้ ความรู้เรื่องบุญเรื่องบาป ทำให้รักบุญกลัวบาปมากยิ่งขึ้น ท่านจึงได้บุญ ตรงนี้อีกส่วนหนึ่ง หรือไหนๆ ก็มาถึงวัดแล้วเห็นญาติโยมคนอื่นๆ ที่ มาวัดเขาถือศีล ภาวนา เขานั่งสมาธิกัน ก็เลยทำตามเขาไปด้วย ได้เข้าพวกเข้าหมู่เป็นนักปฏิบัติธรรมไป เพราะฉะนั้นนอกจากท่านจะได้บุญจากการตักบาตรทำทานแล้ว ท่านยังได้บุญจากการรักษาศีล และเจริญภาวนาอีกด้วย

 

.....บุญที่เกิดขึ้นคนละลักษณะ คนละส่วนกัน แต่ว่าได้บุญแน่นอน ยกเว้นคุณพ่อคุณแม่บางคน พอลูกบวชแล้วท่านก็อยู่เฉยๆ คิดว่าจะได้รับบุญจากพระลูกชาย ทำแบบนี้ไม่ได้บุญหรอกนะ ก็ไม่ได้ตักบาตรไม่ได้ตามไปฟังเทศน์ที่วัด จะได้บุญมาจากไหน แต่ก็มีเหมือนกันที่พ่อแม่ไม่ไปวัด แต่พระลูกชายมาเทศน์ให้ฟังถึงบ้านก็เลยชื่นใจ ยอมทำตาม ที่พระลูกชายสอน ไปตักบาตร ไปถือศีล นั่นแหละคุณพ่อคุณแม่จะได้บุญตรงนั้น

 

   

 

ถาม บวชมากเสียเศรษฐกิจถาม ถ้ามีผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนามาก สมมติว่าเมืองไทยเราพวก ผู้ชายไปบวชกันหมด จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ ประเทศหรือไม่ เพราะประชาชนที่สร้างผลผลิตจะมีจำนวนน้อยลงนะครับ ?

 

ตอบ หนูเอ๊ย! ขอให้มาบวชกันจริงๆ เถอะ เห็นดีแต่ปากพูด ถ้าสมมติอย่างนั้น ก็สมมติต่อไปซิว่า ให้เป็นพระอรหันต์กันให้หมดทั้งเมือง แล้วดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้น จริงๆ แล้วการที่คนจะมาบวชทั้งเมืองนั้น เป็นไปได้ยากมาก เพราะกำลังบุญของแต่ละคนไม่เท่ากัน และจะให้เป็นโจรทั้งเมืองมันก็เป็นไปไม่ได้ เพราะกำลังบาปของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีก บางคนกำลังบาปของเขาก็ไม่พอที่จะทำให้เป็นโจร ส่วนคนที่เคยเกิดเป็นคนดีเขาก็จะสร้างความดีของเขาต่อ จะให้ทำบาปเขา ก็ไม่ทำ ส่วนคนที่ทำบาปมาจนคุ้น ไปชวนมาสร้างความดี มันก็ไม่เอา มันจะทำบาปของมันต่อไปเรื่องนี้ก็ธรรมดานะลูกเอ๋ย อย่าว่าแต่เมืองไทยเลย ถ้าทั้งโลก บวชเป็นพระได้ก็จะดี ไม่เดือดร้อนเศรษฐกิจหรอก เพราะความจริง ทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกนี้ พอเพียงที่จะเลี้ยงคนได้ทั้งโลก แต่ที่มันเกิดขาดแคลนขึ้นมา ก็เพราะมีคนไม่ดีบางคนเอาไปเก็บเอาไว้เป็นส่วนเกิน

 

.....ถ้าทั้งโลกบวชเป็นพระ ตั้งใจประพฤติตามพระธรรมวินัย ไม่กักตุนของใช้ส่วนเกิน กินพอมีกำลังสร้างความดี ของก็มีพอกินกันทั้งโลกนะลูกนะ แค่งบประมาณสร้างอาวุธของแต่ละประเทศขณะนี้ ถ้า เอามาซื้อของทำทานคนในประเทศที่ยากจน ทั้งโลกก็มีกินกันเหลือ เฟือแล้ว อย่าได้คิดตื้นๆ แล้วกลัวไปอย่างนั้น ศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาเสียหน่อย ก่อนจะไปคุยเรื่องนี้กับใครนะ