เส้นทางของชีวิต

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2553

เส้นทางของชีวิต

         ภูเขา ที่เรามองดูไกลๆ จะเห็นว่าสูงตระหง่าน ลาดเรียบ สวยงาม..เมื่อเข้าไปใกล้ชิดเชิงเขา จึงเห็นภูเขาอย่างชัดเจนว่าขรุขระ สูงชัน มีเงื้อมผาน่าสะพรึงกลัวแต่เมื่อเราได้ปีนป่ายไต่เขาขึ้นไปอยู่บนยอดได้สำเร็จ ก็จะพบบรรยากาศที่สดชื่น อากาศปลอดโปร่งโล่งสบาย มีสายลมพัดเย็นมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามเปรียบได้กับชีวิตคนเราเมื่อเริ่มต้น..ไม่ศึกษาพิจารณาให้ดีก่อนว่า สิ่งใดเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระ เท่ากับว่า ยังไม่ได้ศึกษาโลกตามความเป็นจริงก็ไม่อาจพบขั้นตอนของชีวิตที่ถูกต้องได้ ดังภูเขาที่มองไกลแล้วดูลาดเรียบ

         แต่เมื่อเริ่มเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตว่าสิ่งใดเป็นสาระ จึงพบว่า การขึ้นสู่จุดยอดของภูเขาชีวิต ไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่จะสำเร็จเมื่อเราพยายาม มีความเพียร และอดทน ถ้าใครไม่อดทนต่อสู้ ก็ไม่อาจพบสิ่งที่ดีของชีวิตได้ และไม่มีโอกาสได้ยืนอยู่บนยอดเขาแห่งชัยชนะนั้น
ถึงหากใครจะต่อสู้ เพื่อขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต แต่ไม่รู้เป้าหมายก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ชีวิตจะมีค่า ถ้ารู้ว่าเราเกิดมาทำไม และนี่คือกุญแจไปสู่ความสำเร็จ เมื่อเรารู้ว่า “เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี”แล้วใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ มุ่งไปสู่จุดหมายสุดยอดของชีวิต ก็จะพบความสุข ความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้าได้

 

สู้ชีวิต    กันต่อไป    ให้ที่สุด

เมื่อถึงจุด    อดทน   ไม่หวั่นไหว

อีกไม่นาน   พวกเรา   ต้องจากไป

ให้รู้ไว้     ว่าเกิดมา    สร้างบารมี

 


ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย