ความคิด

วันที่ 30 ธค. พ.ศ.2553

ความคิด

              โลกสวยด้วยความคิด...ทางชีวิตแต่ละคน ล้วนยาวไกลหากมีความคิดเพียงเพื่อตัวเอง โลกเราคงคับแคบเหลือขอบเขตเพียงนิดเดียวคนเราทุกวันนี้ มีนิสัยคิดเล็กคิดน้อย คิดนิดคิดหน่อย คิดหน้าไม่คิดหลังคิดใกล้ไม่คิดไกล คิดแค้นมากกว่าคิดค้น คิดสั้นมากกว่าคิดสู้หากเอาเวลามาคิดเรื่องดีๆ คงมีประโยชน์มากกว่าที่จะไปคิดเรื่องไร้สาระเกิดเป็นคนต้องกล้าฝัน... ต้องกล้าคิดที่จะสร้างชีวิตตนและคนอื่นให้มีความหมาย ด้วยการมองไกลให้สุดสายตา ทำใจให้กว้างใหญ่ตั้งเป้าหมายให้สูงส่ง แล้วลงมือกระทำ ฝ่าฟันอุปสรรคให้ถึงจุดหมายจะคิดเล็กคิดใหญ่ ก็เสียเวลาเท่ากัน คิดกันทั้งที คิดเรื่องดีๆ แล้วทำไปเลยเพราะความคิดเรา คิดเพื่อโลกเรา ให้มีธรรมอำไพสันติสุขของโลกจะเกิดขึ้นได้ ก็เพราะเรากัลยาณมิตรกล้าคิด กล้าทำความดีอันยิ่งใหญ่เพื่อมวลมนุษยชาติ

 

ขอขอบคุณ หนังสือ”หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร