เราจะดูตัวอย่างลักษณะมหาบุรุษได้จากที่ไหน

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2554

เราจะดูตัวอย่างลักษณะมหาบุรุษได้จากที่ไหน

 

วิธีที่จะไปดูลักษณะมหาบุรุษ มีวิธีดังนี้ คือ

วิธีที่ ๑     ดูพระพุทธรูปซึ่งพยายามจำลองออกมาให้เหมือนจริงเท่าที่วัสดุจะอำนวย

วิธีที่ ๒     ตั้งใจนั่งทำสมาธิเรื่อยไป เมื่อใจหยุดนิ่งเต็มที่ เห็นพระธรรมกายในตัวชัดเจนเมื่อไร เมื่อนั้น เราก็จะพบว่า ธรรมกายนั่นแหละ มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน ต่างกันอยู่นิดเดียวว่ากายเนื้อที่เป็นมหาบุรุษไม่มีเกตุดอกบัวตูม ถ้ามีเกตุดอกบัวตูมก็เป็นธรรมกาย

               ธรรมกายของทุกๆ คน จะมีลักษณะเหมือนกับพระประธานที่ตั้งอยู่กลางสภาธรรมกายหรือในโบสถ์
ของวัดพระธรรมกาย ลักษณะที่จำลองปั้นออกมานี้ มีสัดส่วนใกล้เคียงกับความจริงมาก
ธรรมกายของทุกคนก็จะมีลักษณะอย่างนี้ คือ มีเกตุเป็นรูปดอกบัวตูม เกิดขึ้นด้วยอำนาจของมรรคมีองค์ ๘ ที่เราตั้งใจปฏิบัติมาอย่างสมบูรณ์เคร่งครัด

 

* * ผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า แต่มีลักษณะมหาบุรุษมีอยู่บ้างหรือไม่ โปรดติดตามได้ในตอนต่อไป * *

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร