กฎของการเป็นมนุษย์

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2555

 

๑.  คุณจะได้รับร่างกาย
     คุณอาจจะชอบหรือเกลียดมัน แต่มันจะอยู่กับคุณไปตลอดช่วงชีวิตต่อไปนี้

 

๒.  คุณจะได้เรียนรู้บทเรียน
      คุณจะได้ลงชื่อสมัครเรียนเต็มเวลาในโรงเรียนที่ไม่มีแบบแผนที่ชื่อว่าโรงเรียนชีวิต
      ทุกๆวันในโรงเรียนแห่งนี้ คุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้บทเรียน คุณอาจจะชอบ หรืออาจ
      คิดว่ามันไร้สาระและโง่เง่า

 

๓. ไม่มีความผิด มีแต่บทเรียน
     กระบวนการในการเติบโต คือ การลองผิดลองถูก การทดลองที่ "ล้มเหลว"
     ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่มีความสำคัญมาก พอๆกับการทดลองที่
     "ได้ผล" อย่างสมบูรณ์

 

๔. บทเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะเรียนรู้
     คุณจะได้รับบทเรียนหลายๆรูปแบบจนกว่าคุณจะได้เรียนรู้มัน เมื่อคุณเรียนรู้แล้ว
     คุณจะได้ศึกษาบทเรียนอื่นๆต่อไป

 

๕.  การเรียนรู้ไม่มีวันจบ
      ชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยบทเรียน ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ จะต้องมีบทเรียนให้เรียนรู้

 

๖. "ที่นั้น" ไม่ใช่ดีกว่า "ที่นี่"
     เมื่อ "ที่นั้น" ของคุณกลายเป็น "ที่นี่" คุณก็จะมาถึง "ที่นั้น" อีกแห่งหนึ่งที่ดูดีกว่า "ที่นี่" ไปเรื่อยๆ

 

๗. คนอื่นคือกระจกส่องตัวคุณ
     คุณไม่สามารถรักหรือเกลียดบางอย่างเกี่ยวกับผู้อื่น ถ้ามันไม่ได้สะท้อนบางอย่างที่คุณรักหรือเกลียดเกี่ยวกับตัวคุณ

 

๘. ชีวิตคุณขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง
    คุณมีเครื่องมือทุกชนิดและมีทรัพยากรทุกอย่างที่คุณต้องการ คุณเลือกใช้มันอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวคุณ คุณเป็นคนเลือก

 

๙. คำตอบอยู่ในตัวคุณเอง
    คำตอบเกี่ยวกับชีวิตมีอยู่ในตัวคุณเอง สิ่งเดียวที่คุณควรทำ คือ มอง ฟัง และไว้วางใจ

๑๐. จงลืมกฎทั้งหมดนี้เสีย


 

รวมเรื่องสั้นแสนประทับใจ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร