ขายหมดแต่เป็นหนี้

วันที่ 18 ธค. พ.ศ.2555

 

คำถาม:

ทำไมตัวลูกทำธุรกิจทั้งๆ ที่ขายหมด แต่ก็เป็นหนี้เกือบล้าน พอลูกค้าต่อรองราคา แม้ลูกจะรู้ว่าขาดทุนก็ยอมขายให้ ค้าขายก็ไม่รุ่งเรือง ต้องแก้ไขอย่างไรจึงจะหมดหนี้คะ และทำอย่างไรธุรกิจจึงจะดีขึ้นที่นี่มีคำตอบ:

ลูกทำธุรกิจแม้ขายหมดแต่ก็เป็นหนี้ เพราะทานในอดีตหย่อน เพราะความตระหนี่และกรรมในอดีต เวลาค้าขายไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือสินค้าใดๆก็ตาม มักจะกดราคาผู้ขายที่เขากำลังลำบาก เพื่อให้เขาขายของในราคาถูก คือ เขาก็ลำบากอยู่แล้ว เมื่อนำของมาขายก็กดราคาเขาลงไปอีก เพราะเห็นว่ามันเป็นจังหวะของเราแล้ว ชาตินี้ก็เลยเจอจังหวะใช้วิบากกรรมของเราบ้าง

ด้วยวิบากกรรมนี้จึงมักจะยอมขายขาดทุนให้แก่ลูกค้าเสมอๆ ทำให้ธุรกิจไม่รุ่งเรืองเท่าที่ควร จะแก้ไข ให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆ และให้มีสติในการทำการค้าให้มาก อย่าใจอ่อนเกินไป ถ้าใจอ่อน มันก็จะอ่อนใจดังที่เป็นมา 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๑ เรื่องแปลกแต่จริง
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘