แวดล้อมด้วยคนที่ขัดขวางในการมาวัด

วันที่ 15 ธค. พ.ศ.2555

 

คำถาม:

ลูกมีบุพกรรมอะไรจึงมีญาติและคนรอบข้างคอยขัดขวางการมาวัด สามี ลูกชายคนแรก และลูกสาวคนที่สองของลูก ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องการสร้างบุญมากนัก พวกเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาบ้างไหมคะ และควรทำอย่างไรให้ทุกคนในครอบครัวของลูกได้เข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะที่นี่มีคำตอบ:

ลูกมีคนรอบข้างและหมู่ญาติขัดขวางการมาวัด เพราะขาดบุญชวนคนทำความดีในอดีต แต่ชาตินี้ได้แก้ผังใหม่ด้วยการชวนคนทำความดีแล้ว เป็นสิ่งที่ถูกต้อง สามี ลูกชายคนแรก และลูกสาวคนที่สองก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมา แต่ไม่ต่อเนื่อง ลูกก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ทุกๆคน ด้วยจิตใจที่เยือกเย็นและอดทนในการให้เหตุผล สักวันหนึ่ง บุญเก่าของทุกคนที่ทำไว้ส่งผล ก็จะทำให้เขากลับมาเข้าวัดสร้างบารมี 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๑ เรื่องแปลกแต่จริง
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘