ถูกทำแท้ง แต่ไม่แท้ง

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน

ลูกของคุณแม่ตั้งแต่คนที่ ๔ - ๘ (ตัวลูกเองเป็นคนที่ ๖) จะถูกคุณแม่กินยาขับ แต่ก็คลอดมาได้เพราะบุญใด
มีเพียงคนเดียวที่แท้งเพราะกรรมใด และคุณแม่จะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างคะ

 

 

ที่นี่มีคำตอบ:

ลูกทุกคนที่รอดมาได้ เพราะไม่มีกรรมที่ไปทำแท้งโดยตรง แต่เคยอนุโมทนาบาป กับญาติที่เคยไปทำแท้งมาแล้ว มาส่งผล โดยพูดจาแบบมีจิตยินดีว่า “เออ ดีแล้ว จะได้ตัดปัญหาไปไม่เป็นภาระ” แต่ก็ไม่ได้แนะนำให้ไปทำแท้ง

มีลูกเพียงคนเดียวที่ถูกยาขับออกมาได้เพราะลูกคนนั้นมีกรรมทำแท้ง มาส่งผล

และจากการที่คุณแม่ทำอย่างนี้ ท่านก็จะมีกรรมที่จะไปถูกทำแท้งอย่างนี้บ้าง 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๑ เรื่องแปลกแต่จริง
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร