เกือบตายเพราะสายรก

วันที่ 15 มีค. พ.ศ.2556


คำถามจากทางบ้าน:

ตอนลูกเกิดนั้น ลูกถูกรกพันคอ ๒ รอบ และนํ้าครํ่าก็เป็นสีเขียว หมอบอกว่า เด็กกำลังขาดออกซิเจน จำเป็นต้องผ่าตัดด่วน แต่อยู่ๆ มดลูกก็เปิดเต็มที่ได้เองภายใน ๑๐ นาที ลูกจึงมีโอกาสร้องอุแว้ได้ด้วยวิธีธรรมชาติค่ะ ซึ่งหมอตะลึงมากถึงขั้นจะเผาตำราทิ้ง เพราะไม่เคยเจอกรณีเช่นนี้มาก่อน (ปกติต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่ามดลูกจะเปิดเต็มที่)

ลูกทำกรรมอะไรมา ถึงถูกสายรกพันคอ แต่ก็สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติคะ

 


ที่นี่มีคำตอบ:

ลูกถูกสายรกพันคอ แต่สามารถคลอดได้เองโดยธรรมชาติ เพราะลูกมีเศษกรรมที่ไปช่วยเหลือให้เพื่อนไปทำแท้ง ด้วยความสงสาร แต่ก็มีบุญที่เคยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาช่วยตัดรอนทำให้ปลอดภัยจ้ะ

 

 

                                                                                                ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๑ เรื่องแปลกแต่จริง
                                                                                                                                   โดย คุณครูไม่ใหญ่                                                                                                                                ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร