เอดส์

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:

เหตุใดบางคนไม่ได้ไปเที่ยวผู้หญิงหรือมีเพศสัมพันธ์แต่ติดเอดส์ เช่น ทางการให้เลือด และโรคเอดส์ต้องเป็นเฉพาะกับคนมีกรรมกาเมฯ เท่านั้นหรือไม่

 


ที่นี่มีคำตอบ:

ผู้ป่วยโรคเอดส์ บางคนไม่ได้ไปเที่ยวผู้หญิงหรือมีเพศสัมพันธ์ แต่ติดเอดส์ได้ก็มี เช่น ทางการให้เลือด เพราะกรรมกาเมฯ หรืออาจไม่ใช่กรรมกาเมฯ โดยตรง แต่ก็ต้องมีกรรมกาเมฯ เป็นเชื้ออยู่บ้าง แล้วมารวมกับกรรมปาณาติบาต จึงจะทำให้มีเหตุการณ์ดังกล่าว ที่จะทำให้ต้องเสียชีวิต ด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เนื่องจากกรรมกาเมฯ


 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๒ ผู้หญิงต้องซื้อ
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร