ไม่ชอบการสัมผัสตัว / กลัวอ้วน

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:

วิบากกรรมใดทำให้ลูกไม่ชอบการสัมผัสตัว เช่น การโอบกอดแม้กับคุณแม่ ทั้งที่ลูกรักท่านมาก

เพราะเหตุใดลูกจึงรู้สึกกลัวความอ้วน เลยเริ่มอดอาหารจนเป็นโรคเบื่ออาหารจนเกือบตาย

บุญใดทำให้ลูกสามารถสอนตัวเองได้ ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับสุราบุหรี่ ในขณะที่พี่น้องทุกคนชอบดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และชอบทะเลาะวิวาท

 

 

ที่นี่มีคำตอบ:

ตัวลูกไม่ชอบการสัมผัสตัว แม้กับคุณแม่ของตนเอง เพราะชาติหนึ่งในอดีต ตัวลูกเกิดเป็นผู้หญิงมีทุกข์จากการครองเรือนมาก จึงได้หนีออกจากครอบครัวไปบวชเป็นแม่ชีโกนหัวแต่งชุดขาวเข้าวัด และได้รับคำอบรมสั่งสอนว่า ไม่ให้ยินดีในผัสสะหรือการสัมผัส นิสัยนี้ติดตัวมา

ตัวลูกกลัวความอ้วนจนเริ่มอดอาหารกระทั่งเป็นโรคเบื่ออาหารเกือบตาย และมักทุกข์จากความคิดของตัวเอง เพราะวจีกรรมในอดีตที่มักจะชอบพูดกับเพื่อนที่อ้วน โดยพยายามพูดผลักดันให้เพื่อนไปลดความอ้วน จนเพื่อนเกิดความกังวลใจ อีกทั้งแนะนำให้เพื่อนคนนั้นอดอาหาร จนทำให้เพื่อนเป็นโรคเบื่ออาหารจนเกือบตายคล้ายที่ลูกเป็นในปัจจุบัน วิบากกรรมนี้มาส่งผล

จะแก้ไข ก็ให้ลูกปล่อยวางในสังขารร่างกาย อย่าไปยึดติดรูปร่างว่าอ้วนหรือผอม ขอแค่ให้แข็งแรงพอที่จะสร้างบารมีได้สะดวกก็เพียงพอแล้ว อีกทั้งหมั่นนั่งสมาธิ(Meditation)ให้สม่ำเสมอทุกวันอย่างถูกหลักวิชชา จะได้เข้าถึงความสุขภายใน

ลูกสามารถสอนตัวเองไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับสุราบุหรี่ได้ แต่พี่น้องชอบดื่มสุรา สูบบุหรี่ และทะเลาะกันเอง เพราะบุญมันต่างกัน โดยชาติที่ผ่านมา ในชาติที่ลูกออกบวชชีดังกล่าว และได้สอนตัวเองให้ละความชั่ว ทำความดี ทำใจให้ผ่องใส ด้วยบุญนี้จึงทำให้สอนตัวเองได้ ส่วนพี่น้องมีบุญน้อยกว่าตัวลูก เมื่อได้รับกระแสทางโลกและคบคนพาล จึงทำให้เป็นอย่างนั้น


 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๒ ผู้หญิงต้องซื้อ
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร