ผู้จัดการบ้าน

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:

ตั้งแต่เรียนจบ ป.๔ ลูกก็เป็นคนรับใช้ ต่อมาเมื่อมาอยู่ประเทศเยอรมนี ลูกก็ยังเป็นคนรับใช้ มีหน้าที่ทำความสะอาดในบ้านฝรั่ง ต้องทำงานอย่างหนักจนถึงทุกวันนี้ บุพกรรมใดที่ทำให้ลูกต้องมาทำงานเป็นคนรับใช้ และลูกจะแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรคะ

 

 

ที่นี่มีคำตอบ:

ลูกต้องมาทำงานเป็นคนรับใช้ตั้งแต่จบ ป.๔ เพราะในอดีตชาติชาติหนึ่ง ลูกได้เป็นเจ้าภาพมาวัด ได้ใช้พระหยิบของ และใช้ให้ท่านทำในหลายเรื่องด้วยความคุ้นเคย เพราะมีมานะทิฏฐิ ถือว่าตนเป็นอุปัฏฐากท่าน ดูแลท่าน คิดว่ามีบุญคุณกับท่าน ซึ่งท่านจะต้องทำตามในสิ่งที่ฉันบอกเท่านั้น ด้วยมานะทิฏฐิดังกล่าวนี้ จึงทำให้ต้องมาเป็นคนรับใช้

แต่ถ้าพุทธบุตรรู้สึกยินดี เต็มใจจะทำให้ และเจ้าภาพก็ไม่ได้มีทิฏฐิมานะ แต่ขอความกรุณาท่าน ให้ช่วยทำเรื่องนั้น เรื่องนี้ เพราะเราทำไม่ได้ และต้องพนมมือกราบเรียนท่านด้วย อย่าให้โยมบาปนะ กราบขอความกรุณาท่าน และท่านก็ยินดี อย่างนี้ก็ไม่เป็นไร

วิธีแก้ไข ก็ต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่มีทิฏฐิมานะ ทำบุญก็เอาแต่บุญ อย่าไปเอาคุณ และอย่าไปคิดว่า ท่านต้องมารับใช้เรา อีกทั้งต้องสั่งสมบุญให้มากๆ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นวิบากกรรมนี้ 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๒ ผู้หญิงต้องซื้อ
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร