สิวที่หลัง

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน

ที่หลังของผมจะมีสิวเม็ดใหญ่ 2 เม็ด เป็น ๆ หาย ๆ ทุกเดือน ตั้งแต่หนุ่มจนถึงทุกวันนี้ และมักจะมีฝีขึ้นตามทวารบ้าง ที่หลังบ้าง ที่หลังจะเป็นบ่อย เป็นเพราะบุพกรรมใดครับ

 


ที่นี่มีคำตอบ

ที่ด้านหลังของลูกมีสิวอยู่ 2 เม็ด เป็น ๆ หาย ๆ ตั้งแต่หนุ่มจนบัดนี้ เพราะ ...“วจีกรรม” ในอดีตและปัจจุบันที่ชอบพูด “นินทาวิจารณ์ลับหลัง” ว่า คนโน้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้

แม้กระทั่งพ่อ - แม่ - ญาติผู้ใหญ่เป็นต้น มาส่งผลจ่ะ !

•  ฝีขึ้นตามทวารบ้าง ด้านหลังบ้างบ่อย ๆ เพราะ .....กรรมนินทาวิจารณ์ลับหลังดังกล่าว มาส่งผลจ่ะ !

•  จะแก้ไขก็ต้องมีปิยะวาจา , สวดมนตร์ภาวนา , ทำทาน , รักษาศีล , มาทำความสะอาดหอฉัน , ลานธรรม เป็นต้นจ่ะ ! หนักก็จะเป็นเบา , เบาก็จะหาย

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๒ ผู้หญิงต้องซื้อ
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร