เส้นเลือดขอดที่น่อง

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:

ลูกเป็นโรคเส้นเลือดขอดที่น่องทั้ง ๒ ข้างเกิดขึ้นเพราะวิบากกรรมใด จะมีโอกาสหายขาดไหมคะ และจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไร

 


 

ที่นี่มีคำตอบ:

ตัวลูกเป็นเส้นเลือดขอดที่น่องทั้ง ๒ ข้างเพราะกรรมในอดีตได้ช่วยบิดามัดขาสัตว์ส่งขายให้เขาฆ่า มาส่งผล แต่ว่าเป็นแค่เพียงเศษกรรมแล้ว

จะแก้ไข ก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทานศีล ภาวนา ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา หรือสัตว์ที่เขากำลังจะถูกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ อีกทั้งอุทิศบุญให้กับสัตว์ที่เราไปเบียดเบียนเขาไว้ หนักก็จะได้เป็นเบา เบาก็จะหาย

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับิมิน เล่ม ๒ ผู้หญิงต้องซื้อ
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐