โรคภูมิแพ้ ๒

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:


วิบากกรรมใดทำให้ในปีสุดท้ายที่เรียนอยู่ต่างประเทศ ลูกมีอาการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อย่างหนัก หายใจทางจมูกไม่ได้เลย แต่ต่อมาก็หายไปเองเพราะบุญใดคะ

 


ที่นี่มีคำตอบ:


ปีสุดท้ายที่ลูกเรียนอยู่ต่างประเทศ ลูกมีอาการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อย่างหนัก หายใจทางจมูกไม่ได้เลย แต่ต่อมาก็หายไปเอง เพราะในอดีตได้เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรม ได้ใช้แรงงานสัตว์หนักและหลายครั้งก็ดูแลสัตว์ไม่ดี ได้ปล่อยให้มันตากแดดตากฝน กับอีกชาติหนึ่งชอบแกล้งสัตว์ในช่วงวัยเด็ก เช่น จับลูกหมาลูกแมวอาบนํ้าเล่นสนุกสนาน

กับอีกชาติหนึ่งเอากิ๊บไม้หนีบจมูกคนใช้ เพื่อความสนุกสนาน เพราะเห็นเขาเป็นคนบ้านป่า จมูกบี้แบน ก็เลยมีความคิดสงสารจะทำให้จมูกโด่ง บอก เธอมานี่ เดี๋ยวฉันจะทำจมูกเธอให้โด่ง แล้วก็เอาไม้หนีบดังกล่าวไปหนีบเอาไว้ แล้วก็สั่ง ห้ามเอาออก จนเด็กรับใช้หายใจไม่สะดวก วิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผล

แต่ยังมีบุญที่เคยอุปัฏฐากพระป่วย และถวายยารักษาโรคมาตัดรอนวิบากกรรมนี้ เพราะฉะนั้นไปดูแลพระอาพาธให้ดี หรือถ้าไม่อาพาธ เราก็เอาหยูกยาไปถวายท่าน

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๒ ผู้หญิงต้องซื้อ
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร