คิดดูก่อนกับคิดทำก่อน

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:

การทำบุญทันทีในขณะที่ศรัทธาเกิดขึ้นเต็มที่ เวลาบุญส่งผลจะส่งผลอย่างไร และหากศรัทธาเท่าเดิมแต่ไม่ได้ถวายทันทีตอนนั้น คือ มีศรัทธา แต่คิดดูก่อน เอาไว้ก่อน เวลาบุญส่งผลจะแตกต่างกันอย่างไร และเงินที่ลูกทำบุญก็เป็นเงินยืมชั่วคราว บุญจะหย่อนหรือไม่คะ

 

 

ที่นี่มีคำตอบ:

มีศรัทธา แต่เอาไว้ก่อน ขอคิดดูก่อน มันก็เหมือนเราอยากกินก๋วยเตี๋ยว แต่เอาไว้ก่อน อย่าเพิ่งกินเลย กับกินทันทีนั่นแหละ ก็คล้ายๆ กันอย่างนี้

การถวายทานทันทีที่ศรัทธาเกิดขึ้นเต็มที่ เวลาบุญส่งผล ทรัพย์หรือสมบัติ หรืออะไรที่เราปรารถนาก็จะเกิดขึ้นทันที แบบไม่ต้องรอเวลา อีกทั้งไม่มีอุปสรรคอันใดเลย

หากศรัทธาเท่าเดิมแต่ยังไม่ทำทันที คอยเอาไว้ก่อน เวลาบุญส่งผล สมบัติจะเกิดขึ้นช้ากว่าคิดแล้วทำทันที แต่เวลาบุญส่งผลก็จะเต็มที่

แม้เงินที่ทำบุญจะเป็นเงินยืมชั่วคราวก็ตาม เมื่อทำทันทีก็ได้บุญทันที แต่ก็ต้องคืนทันทีเหมือนกันนะ ถึงจะได้บุญเต็มที่ ไปยืมมาเท่าไร ก็ต้องเอาไปคืนเท่านั้น บุญก็ไม่ได้หย่อนลงมา 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร