ถวายลูกสาวให้แก่พระศาสนา

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:

การที่ลูกตัดใจถวายลูกสาวให้เป็นกำลังรับใช้พระพุทธศาสนานั้น จะถือว่าเป็นการสร้างทานด้วยชีวิต หรือปรมัตถบารมีหรือไม่ และลูกจะได้บุญจากการที่ลูกสาวทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาอย่างไร

การที่ลูกอนุโมทนากับบุญทุกบุญที่เขาได้ทำ ลูกจะได้บุญเหมือนหรือแตกต่างจากลูกสาวอย่างไรคะ

 


ที่นี่มีคำตอบ:

การที่ลูกตัดใจถวายลูกสาวให้พระพุทธศาสนา ก็ถือว่าเป็นอุปบารมี เพราะลูกสาวเกิดขึ้นจากเลือดเนื้อของพ่อแม่ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้โดยยากในการตัดใจ ต้องมีเชื้อสายพระโพธิสัตว์ทีเดียว จึงจะตัดใจยกลูกสาวถวายแก่พระศาสนาได้

หากลูกสาวที่แม่ตั้งใจถวายแล้ว ตั้งใจอุทิศตนให้พระศาสนาตลอดชีวิตจริงๆ จึงจะเป็นปรมัตถบารมีของลูกสาว แล้วเป็นอุปบารมีของพ่อแม่ ถ้ามาอยู่ชั่วคราวแค่ ๒ ปี ๕ ปี เป็นต้น ก็เป็นแค่บารมีธรรมดา หรือถ้ามาอยู่แบบคุณหนูก็เป็นบารมีธรรมดา

การที่ลูกอนุโมทนาบุญทุกบุญที่ลูกสาวทำ ก็จะได้บุญทุกอย่างกับลูกสาว อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง
 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘