สร้างหนังให้คนรักกัน

วันที่ 06 มิย. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:

การสร้างหนังให้คนรักกัน หันกลับมาทำความเข้าใจกัน เห็นคุณค่าของกันและกัน และให้อภัยกัน ได้บุญหรือไม่ครับ

 

 

ที่นี่มีคำตอบ:

การสร้างหนังให้คนรักกัน หันกลับมาทำความเข้าใจกัน เห็นคุณค่าของกันและกัน และให้อภัยกันนั้น ก็ไม่ได้เป็นบุญโดยตรง แต่เป็นความดีแบบโลกๆ ที่ให้ข้อคิดและความบันเทิง จะเป็นบุญต่อเมื่อทำให้ชาวโลกพ้นจากความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือคลายจากความโลภ ความโกรธ ความหลงเท่านั้น


 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 Total Execution Time: 0.0045750697453817 Mins