บุญสงเคราะห์โลกกับบุญในพระพุทธศาสนา

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2556

คำถามจากทางบ้าน:

บุญในพระพุทธศาสนากับบุญสังคมสงเคราะห์ที่ลูกทำจะส่งผลแตกต่างกันอย่างไร การทำบุญกับวัดในญี่ปุ่น จะได้ผลบุญแตกต่างจากวัดไทยอย่างไรคะ

 ที่นี่มีคำตอบ:

บุญสังคมสงเคราะห์กับบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาจะส่งผลต่างกัน คือ บุญที่ทำในพระพุทธศาสนาจะส่งผลให้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา อีกทั้งมีฐานะร่ำรวยมากๆ คือ เกิดเป็นชาวพุทธแท้และรวย เหมือนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาวิสาขา

ส่วนบุญที่สงเคราะห์โลก เช่น สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ช่วยเหลือคนยากคนจน ก็จะทำให้มีฐานะร่ำรวย แต่จะน้อยกว่า เนื่องจากผู้รับไม่ได้เป็นแหล่งเนื้อนาบุญ และอาจไม่ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา เพราะใจไม่ได้ผูกพันกับพระพุทธศาสนา

ไม่ว่าจะทำบุญกับวัดไหนที่ไหนก็ตาม ก็ต้องดูว่า ท่านบำเพ็ญสมณธรรมหรือไม่ ประพฤติพรหมจรรย์หรือเปล่า อุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเพียงใด เป็นต้น ถ้าครบองค์ประกอบทุกอย่างก็ได้บุญมาก
 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐