ภัยบนเน็ต....ป้องกันได้

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2549

          ในการเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตนั้น จะพบว่าเปรียบเสมือนดาบสองคมที่มีทั้งด้านดีและด้านมืด ด้านดีคือ ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น แม้จะอยู่คนละซีกโลก รวมถึงยังสามารถทำให้เราค้นคว้า และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ตลอดเวลา แต่ข้อเสียของมันก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นั่นคือ การก่ออาชญากรรม

ภัยร้ายที่ว่านี้ ส่วนใหญ่มักเกิดกับคนที่อายุน้อย ซึ่งข้อมูลจาก บริษัทซีเอ (Computer Associates) พบว่า เมื่อปีที่ผ่านมา 19% ของเด็กที่ใช้อินเทอร์เน็ต หรือประมาณ 4-5 ล้านคน ถูกชักชวนให้เข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเพศ 65% ของการชักชวนทางเพศเกิดขึ้นในห้องแชท และ 25% ของเด็กๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ต หรือประมาณ 5.4-6.4 ล้านคน ได้รับภาพลามก หรือภาพที่แสดงการร่วมเพศ

และจากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่า อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ต 75% มักจะเกิดกับเด็กผู้หญิงอายุประมาณ 13-15 ปี ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นนี้ ทำให้ทราบถึงความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กในเรื่องของการรับรู้สิ่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการก่ออาชญากรรมได้ หากไม่ได้รับการดูแลจากผู้ปกครอง

แต่ก่อนอื่นผู้ปกครองต้องยอมรับและทำความเข้าใจในเรื่องอินเทอร์เน็ตก่อน หากไม่ทราบว่าจะไปหาความรู้จากไหน ก็ถามลูกและคุยกับลูก เพื่อที่จะได้รู้ว่าลูกหลานเราใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เพื่ออะไร ซึ่งทางอ้อมผู้ปกครองจะได้ทราบว่า วิธีการที่ใช้ค้นหาข้อมูล หรือเว็บไซต์ที่เด็กๆ เข้าประจำนั้น เกี่ยวข้องกับอะไรและมีเนื้อหาอย่างไร

ขั้นที่สองคือ การใช้เทคโนโลยีมาป้องการกันการเข้าเว็บ หรือสกัดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไป ซึ่งสิ่งนี้จะเปรียบเสมือนเกราะกำบังที่จะป้องกันไม่ให้มีการค้นหาหรือรับทราบของมูลจากเว็บไซต์ หรืออีเมลที่ไม่เหมาะสมได้ ส่วนการเพิ่มความเข้าใจและความรู้เรื่องของอินเทอร์เน็ตนั้น ผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูและศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.pagi.org.sg หรือ http://netsmartz.org/index.html ซึ่งภายในจะมีการบอกถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยร้ายบนอินเทอร์เน็ต และวิธีการป้องกันให้ผู้ปกครองได้ศึกษากัน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กคือ การเปิดใจ รับรู้เรื่องของเทคโนโลยี และรับฟังความคิดเห็นของเด็กๆ และทำข้อตกลงถึงระเบียบการใช้งานอินเทอร์เน็ตในทุกๆ วัน อาจจะมีการจำกัดเวลาการเล่นเกมออนไลน์ ให้คำตักเตือนเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่ควรเข้าไป และที่สำคัญที่สุดคือห้ามนำคอมพิวเตอร์ไปตั้งไว้ในห้องนอนของลูกหลาน เนื่องจากเราจะไม่สามารถเห็นได้เลยว่าเขาใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

สัมผัส"ทีมเซ็นเซอร์" ภัยอินเตอร์เน็ต

จากที่ในโลกปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธว่า "อินเตอร์เน็ต" เป็นสื่อที่รวดเร็วที่สุดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ใครต้องการรู้เรื่องไหน แค่เพียง "คลิก" เข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ตก็สามารถหาเรื่องราวที่อยากรู้ได้ทุกเรื่อง

ในส่วนของประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ให้ข้อมูลว่าจำนวนคนไทยที่ใช้อินเตอร์เน็ตมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี จนถึง 6 ล้านคน จากปี 2546

แน่นอนว่าในจำนวนนี้มีเยาวชนวัยใสรวมอยู่ด้วย NECTEC บอกว่าน้องๆ วัยนี้จะใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจมากที่สุด และความบันเทิงที่ได้จากอินเตอร์เน็ตนี่แหละ อาจมีข้อมูลไม่เหมาะสมหรือเป็น "ภัยซ่อนเร้น" ด้วยก็ได้

เพื่อป้องกัน "ภัย" ที่แฝงมากับสื่ออย่างอินเตอร์เน็ต "ผู้ใหญ่" ที่ห่วงใยเด็กจึงจัดให้มี "โครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ" ขึ้น โครงการนี้เกิดจากการริเริ่มและสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ เจ้าของเว็บไซต์ plawan.com เป็นผู้สานโครงการ

วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันสื่อที่ไม่เหมาะสมจากอินเตอร์เน็ต โดยให้เยาวชนเองทำหน้าที่ "เซ็นเซอร์" และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำเว็บไซต์แก่กันและกัน เว็บไซต์ไหนมีเนื้อหาเหมาะสมและมีประโยชน์ หรือเว็บไซต์ไหนไม่มีสาระเป็นอันตราย ระหว่างเพื่อนๆ ด้วยกันจะแนะนำต่อๆ กันไป หรือแนะนำผู้ปกครองด้วยก็ได้

ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะของ สกว. คุณสุชาตา ชินะจิตร เปรียบเทียบโครงการนี้ว่า "เหมือนเรากำลังเอาไฟฉายส่องเว็บไซต์ดีๆ จะได้มีคนที่อยากทำเว็บไซต์ดีๆ ที่มีประโยชน์" ซึ่งได้ผลดีทีเดียว ทำให้วัยทีนวัยใสทั้งหลายตระหนักและรู้เท่าทันภัยต่างๆ ที่แฝงมากับสื่ออินเตอร์เน็ต

ณัฐยา พรรณพลีวรรณ จากบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ เสริมว่า "ปัจจุบันเด็กๆ และวัยรุ่นจะใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงหรือเล่นเกมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบางเว็บมีเนื้อหาไม่เหมาะกับเด็ก และมีโฆษณาแอบแฝงทำให้เด็กได้รับสื่อที่ไม่เหมาะสมอย่างไม่ตั้งใจ โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กเข้าเว็บที่มีประโยชน์ แบ่งปันสิ่งดีๆ กัน เวลานี้มีน้องๆ สมัครเข้ามามาก และบอกว่าเป็นโครงการที่ดี

นั่นเป็นความเห็นของผู้ใหญ่ ส่วนความเห็นของ "เยาวชนทีมเซ็นเซอร์" น้องน้ำตาลจากทีม "Numtan_Kw" ที่ตอนนี้มีคะแนนการทำหน้าที่สูงกว่าใคร เล่าให้ฟังว่า ที่บ้านไม่ชอบให้เล่นเน็ตเพราะกลัวโดนหลอก แต่พี่ชายเล่น เลยเล่นตาม มีเข้าเว็บบอร์ดแล้วไปเจอพี่ที่เป็นเว็บมาสเตอร์ของ "ลองดูดอตคอม" ก็คุยกันเรื่อยๆ แล้วพี่เค้าก็ชวนน้ำตาลให้เขียนเรื่องสั้นในเว็บ พอเรื่องเยอะขึ้นเลยมาทำเว็บของตัวเอง แล้วมีที่ทำเว็บไดเรกทอรีไว้ด้วย พอมีโครงการนี้ก็สนใจ เลยเอาเว็บที่ทำรายชื่อไว้มาให้คนอื่นได้ดูกัน ไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียว"

โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่ามีโครงการ "ชวนเพื่อนท่องเว็บ" จึงสมัครเข้ามาขอเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำเว็บไซต์ดีๆ มีสาระให้กับเพื่อนๆ ได้รู้จัก อันไหนที่ไม่ดีก็จะบอกต่อๆ กันไปด้วย

โครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ เปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจ อายุระหว่าง 6-18 ปีสามารถรวมตัวกันเป็นทีมแล้ว "คลิก" สมัครเข้าร่วมโครงการได้ง่ายๆ ที่ www.plawan.com ภายใต้โครงการนี้ “ท่องเน็ตปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน” ที่ให้สาระน่าศึกษาและน่าสนใจมากมาย การนำเสนอที่มีสีสันสดใสชวนให้ติดตาม และสำหรับเว็บดีที่ควรให้ความสำคัญเพื่อเด็กในความดูแลของท่าน เพื่อก้าวไปพร้อม ๆ กับลูกหลานของเราได้จึงกล่าวเป็นอีกส่วนของสื่อที่ไม่ควรมองข้าม

 

อ้างอิง 1. : www.kapook.com

2. : ศูนย์ข้อมูลคนหาย เพื่อการต่อต้านการค้าอบายมุข

 

โดย เตชนา- อนุธิดา