เส้นทางบุญ

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2556

 

                     เส้นทางบุญที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างกับหลวงพ่อนี้, เป็นเส้นทางบุญที่แสนไกล

และยากยิ่งกว่าการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ใดๆในโลก
เต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบาก

แต่พวกเราทุกคน ก็อดทนต่อสู้ และมุ่งมั่นต่อไปอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อ
ยากที่จะหาคำพูดใดมายกย่อง จึงจะสมกับพลังบุญที่พวกเราได้ร่วมสร้างด้วยกันมาจนบัดนี้

พวกเราได้เดินทางไกลมาอย่างองอาจเข้มแข็งตลอดมา เพราะเรารู้ว่า
เรากำลังสร้างมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุด นั่นคือ การนำพระธรรมคำสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทั่วโลก

เพื่อนำชาวโลกทั้งหลายไปสู่เป้าหมายอันกว้างไกลกว่าจักรวาล
นั่นคือ ดินแดนแห่งความสุข อันเป็นนิรันดร์ คือ พระนิพพาน


คุณครูไม่ใหญ่