วันธรรมชัย 27 สิงหาคม โดย รัตนวนาลี

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2556

วันธรรมชัย 27 สิงหาคม
 

วันธรรมชัย 27 สิงหาคม

 

      ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ ชัยชนะเหนือกิเลสในตัว ชนะเหนือความโกรธ ความโลภ และความหลง ที่มันคอยเหนี่ยวรั้งใจคนให้หลุดจากศูนย์กลางกาย ให้เผลอใจไปทำความชั่ว ตัดสินใจผิดพลาดเพียงอารมณ์ชั่ววูบ

     แต่ใจของคนที่ถูกฝึกฝนอบรมกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ ย่อมมีพลังอำนาจเหนือกิเลส สามารถข่มกิเลสไม่ให้มันแผลงฤทธิ์ได้ แม้ยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสก็ตาม เมื่อวินิจฉัยตัดสินใจกระทำสิ่งใดก็ย่อมตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ตัดสินใจโดยธรรม ยึดเอาพระธรรมคำสอนเป็นหลักในการตัดสินใจ เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ไม่ติดสินใจทำอะไรตามกระแสโลกตามกระแสกิเลส
 

       เหมือนการตัดสินครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายชาติอาชาไนย บัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวัยเพียง 25 ปี ได้ตัดสินใจออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2512 บวชอุทิศชีวิต เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เกิดใหม่ในเพศสมณะ มีปณิธานมุ่งมั่นที่กระทำพระนิพพานให้แจ้ง ท่านรักการนั่งสมาธิ รักษาศีลเป็นชีวิตจิตใจ เรียกว่า ทุกย่างก้าวและลมหายใจ คือการเจริญสมาธิ
 

     เพราะท่านได้มีวินิจฉัย พินิจพิจารณาดูแล้วว่า สมาธิเท่านั้น คือคำตอบของสันติสุขในชีวิตมนุษย์ทุกคน และสมาธิคือคำตอบของสันติภาพที่ชาวโลกแสวงหา การเจริญสมาธิยังเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ตรัสรู้ธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 

     บุคคลท่านนั้น คือ คุณไชยบูลย์ สุทธิผล ปัจจุบัน คือ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ตลอด 45 พรรษาที่ครองเพศสมณะ ท่านมีภารกิจมากมาย เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่ท่านไม่เคยทิ้งธรรม คือ การเจริญสมาธิภาวนาทุกก้าวย่าง ทุกลมหายใจของชีวิต บุคคลใดก็ตามที่มีจิตบริสุทธิ์ กายใจย่อมเบาสบาย แต่มีอานุภาพ มีวิริยบารมีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ คือมีกำลังแห่งความเพียรบริสุทธิ์ไม่มีที่สิ้นสุด

 

     ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี หลวงพ่อธัมมชโย จะนำสาธุชนนั่งสมาธิ กลั่นจิตใจให้บริสุทธิ์สงบนิ่ง เพื่อกระทำพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ มองดูล้วนงดงาม สาธุชนล้วนพร้อมใจกันแต่งกายชุดขาวมาร่วมงานเนืองแน่นสภาธรรมกาย เวลาประมาณ 9.30 น. ก็จะมีเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโยดังก้องกังวานว่า “บัดนี้ ถึงเวลาธรรมกาย ขอให้ลูกๆ ทุกคน ตั้งใจหลับตาทำสมาธิ”

     ตลอดเวลาต่อเนื่องกันมาหลายสิบปี วันอาทิตย์ต้นเดือน เวลา 9.30 น. จึงเป็นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่รักการปฏิบัติธรรม ผู้คนทุกเพศทุกวัยที่พร้อมใจกันหลับตาทำสมาธิ แม้กระทั่งเด็กเล็กๆ วัยเพียง 3 – 4 ขวบ ที่วิ่งเล่นอยู่ในสภา พอได้ยินเสียงเพียงคำว่า “บัดนี้ ถึงเวลาธรรมกาย” แกก็จะหยุดวิ่งเล่นโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีใครต้องบอก มานั่งสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย นั่งสมาธิอย่างเงียบสงบ หรือมีกิริยาที่สงบนิ่งแบบเด็กมีบุญที่ให้ความเคารพในพระรัตนตรัย นี่คืออานุภาพแห่งสมาธิที่หยุดโลกให้สงบสุขทุกกาลเวลา
 

      ความสงบสุขจากสมาธิที่สาธุชนสัมผัสได้ด้วยใจของตนเอง ทำให้คนนับหมื่นแสนคนเดินทางมาจากทุกสารทิศมานั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ ยิ่งนับวันก็ยิ่งขยายวงกว้างไปทั่วโลกผ่านทาง DMC TV นี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เมื่อใจเป็นสมาธิ จิตก็จะเลื่อมใสสว่าง รักที่จะทำทาน รักษาศีลโดยอัตโนมัติ เพราะรู้แก่ใจตนเองแล้ว เมื่อศีลบริสุทธิ์ ชีวิตก็จะปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้า เมื่อมีดวงปัญญาสว่างไสว ก็ย่อมตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ไม่ตัดสินใจอะไรตามอำเภอใจตามกระแส
 

      เมื่อรู้จักให้ทาน รู้จักแบ่งปัน ไม่เอาเปรียบใคร สังคมการให้จักบังเกิดขึ้น พระพุทธศาสนา พระธรรมคำสอน จักตั้งมั่นเจริญรุ่งเรือง เหล่าพุทธบริษัทต่างพากันทำบุญ บำรุงรักษาพระพุทธศาสนา เมืองใดมีแสงธรรมอำไพ เมืองนั้นย่อมมีแต่แสงสันติภาพ ไร้เปลวไฟแห่งสงคราม
 

     เหตุผลที่แท้จริงของการสร้างวัดพระธรรมกาย คือสร้างแสงแห่งสันติสุข ให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลก ตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา คือ ทาน ศีล ภาวนา แต่สาธุชนมาวัดเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ก็ต้องมีขยับขยายพื้นที่ให้เพียงพอรองรับในการฝึกคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม คนมีศีลธรรม คือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดของโลก แม้ต้องใช้เงินอย่างมหาศาล ก็คุ้มค่าเกินประมาณ เหมือนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี สร้างมหาทานบารมี เอาเงินทองปูเรียงเคียงกันเต็มพื้นที่สร้างวัดพระเชตวัน ให้เป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัยพุทธกาล ซึ่งประโยชน์สุขได้เกิดขึ้นแก่มหาชนทั้งหลาย ได้มีวัดไว้ปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่น สะอาด สบายตา สบายใจ
 

      วันธรรมชัย จึงเป็นวันต้นแบบให้สาธุชนเดินรอยตามในการตัดสินใจสร้างบุญกุศลที่ก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและชาวโลก วันที่ 27 สิงหาคม นี้ ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้รักบุญทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันถวายกองทุนยารักษาโรค แด่พระภิกษุผู้เจ็บป่วยอาพาธที่วัดพระธรรมกาย หรือตามวัดใกล้บ้านของท่าน อานิสงส์จากการถวายกองทุนยารักษาโรค ย่อมทำให้มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ถึงเจ็บป่วยบุญก็หนุนนำให้เจอหมอมีวินิจฉัยได้ถูกโรค เจอยาดีรักษาให้หายป่วยโดยเร็วพลัน


รัตนวนาลี 19/8/56