ที่มาของคำว่า GOD

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2556

 webkal kalyanamitra เว็บกัลฯ สารคดี เรื่องสั้น  ความรู้รอบตัว

 

พระเยซู เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา
ที่มาของคำว่า GOD

 

สารคดี BBC http://www.youtube.com/watch?v=xY0Ib3aPG6Y

 

          คณะวิจัยของ พ.ท. Henry ได้ค้นคว้าพบที่มาของการเรียกชื่อ ของราชโอรส แห่งกษัตริย์ศรีอินเดีย ซึ่งเรียกว่า โจอาซาฟ (Joasapht) นั้นได้มีการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "คัมพัตตะมะ(Gambatama)" และความหมายของคำว่า "คัมพัตตะมะ" นี้ได้ไปปรากฏอยู่ ในหนังสือโบราณ "ฟราวาดิน (Fravardin Yast)" ซึ่งได้เขียนไว้เป็น ภาษาปาซีร์ ให้คำอธิบายความหมายในบทที่ 16 ว่า คำว่าคัมพัตตะมะ (Gambatama) ในภาษาปาร์ซีนั้น จะมีความหมายเท่ากับคำว่า กอดตะมะ (Godtama) สามารถใช้เรียกสั้น ๆ ได้ในโดยคำว่า ก๊อด (GOD)

 

          ในปีค.ศ.786 นักโบราณคดี อัมดุลอาธาหิยา (abdul alhahiya) ได้พบจารึก ในม้วนกระดาษปาปิรุส ในประเทศอียิปต์ ซึ่งมีอายุก่อนคริสต์ศักราชถึง 30 ปี ปรากฏข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับคำว่า "ก๊อด (GOD)" ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันที่มาของคำว่า "ก๊อด (God)" ได้ถูกใช้มาก่อนที่ เยซู จะถือกำเนิดกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว

 

          ต่อมา ดร.โกลด์ สิฮาห์ ( Dr.Gold Sihar) แห่ง บูดาเปสท์ ได้ศึกษาม้วนปาปิรุส และหลักฐานประกอบต่าง ๆ ได้ยืนยันสอดคล้อง กับคณะวิจัยของ พ.ท. เฮนรี่ ว่า "ตามข้อความ ในม้วนปาปิรุส ที่อ้างถึง พระราชา ซึ่งเรียกว่า ก๊อต (God) นั้นเป็นคำเรียก ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า "โคตะมะ" เมื่อออกเสียงสั้นๆ โดยสำเนียงท้องถิ่นจึงกลายมาเป็นคำว่า "ก๊อด (God)"