อย่าล่วงเกินผู้น้อย

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2549

 

หญิงทาสทางทาสใช้                           โดยควร

อย่าและเล็มลามลวน                                  วากเว้

รู้รสก่อเชิงชวน                                      ใช้ยาก

ดังแมลงป่องจระเข้                      ก่งแหง้งอนหาง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร