อนาคต..ขึ้นอยู่กับเรา

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2557

อนาคต..ขึ้นอยู่กับเรา

 

อนาคต..ขึ้นอยู่กับเรา

 

ถ้ามีบุญมาก ชีวิตเราก็จะดีกว่า ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มาก แต่ว่าภพที่ผ่านมา เราประมาทชะล่าใจ เวลาอารมณ์ดีเราก็ทำบุญ พอหงุดหงิดเราก็ไม่ทำ เพราะทำบุญไม่สม่ำเสมอ สมบัติจึงกะพร่องกะแพร่ง ชีวิตจึงมีอุปสรรคอย่างที่เราเจอ 

แต่ภพต่อไป เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะชีวิตในอนาคตขึ้นอยู่กับเราว่า จะออกแบบชีวิตอย่างไร ให้ดี ให้เลว ให้ประณีต ให้ทราม ให้ตกต่ำ หรือสูงส่ง ก็แล้วแต่เราจะลิขิตชีวิตเราเอง

 

คุณครูไม่ใหญ่