@..ทำบุญอะไร ก็ต้องอธิษฐาน[email protected]

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
 
 
 
@..ทำบุญอะไร ก็ต้องอธิษฐาน[email protected]
 
 
“...สร้างบุญอะไร.. เราต้องอธิษฐาน
ถือเป็นอธิษฐานบารมีของเรา
พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ก็ทำตลอดนะ
จะทำบุญอะไร ท่านก็ตั้งใจอธิษฐานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งเป็นภูมิอันยิ่งใหญ่

...ฉะนั้น เราทำบุญอะไร
จะทำบุญเล็ก บุญปานกลาง บุญใหญ่
จะต้องอธิษฐานจิตให้ดี
เราต้องอธิษฐานเซ็ตโปรแกรมภายในตัว
เป็นเป้าหมายของชีวิตของเราเอาไว้...

 
 
 
 

(ธรรมะอันทรงคุณค่าจาก..คุณครูไม่ใหญ่)
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0051061669985453 Mins