นกน้อยในกรงทอง

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2548

ถึงอยู่ดี
แต่หากไร้
  ทำพูดคิด
ผิดนกเขา
มีเรือน
อิสระ
ไม่ได้
ในกรง

 
เหมือนวังใหญ่
สุดจะเหงา
อย่างใจเรา
ตรงไหนกัน ฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร