♡โลกยังขาดแคลนความรู้ที่แท้จริง จึงไม่ได้ทำงานที่แท้จริงเสียที

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2557

 

 

 

 

♡โลกยังขาดแคลนความรู้ที่แท้จริง
จึงไม่ได้ทำงานที่แท้จริงเสียที

 


♡มีความรู้แค่เพื่อดำรงชีพ
เพื่อความอยู่รอดเท่านั้น

 


♡แต่ความรู้ที่จะเอาตัวให้รอด
ยังไม่ได้ให้ความสำคัญเลย

 


♡เพราะฉะนั้นชาวโลกตอนนี้
แม้อยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่เจิดจ้า

 


♡แต่ความจริงแล้วยังมืดภายในอยู่
เพราะไม่รู้หนทางที่จะดำเนินชีวิตอย่างไร

 


♡ชาวโลกอาจเข้าใจดีเรื่องโลกนี้
แต่เรื่องปรโลก ยังไม่ค่อยเข้าใจ
เขามีความรู้อย่างสมบูรณ์เรื่องโลกนี้

 


♡แต่ความรู้เรื่องปรโลกยังไร้เดียงสา
ซึ่งเป็นโลกที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้

 


♡เราปฏิเสธการไปประเทศต่างๆทั่วโลกได้
แต่ปรโลก...เราปฏิเสธไม่ได้

 

 


♡คำไม่"เล็ก"ของคุณครูไม่ใหญ่♡
        ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๕