มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 21 ประเทศไทยเป็นเอกราชอยู่ได้เพราะอะไร

วันที่ 29 มีค. พ.ศ.2557

 
 
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 21

ประเทศไทยเป็นเอกราชอยู่ได้เพราะอะไร
 
 
    ในประเทศไทย พระพุทธเจ้ามีจริงๆในที่ลับๆ ประเทศนิดเดียวเท่านี้แหละเป็นเอกราชอยู่ได้ ปืนผาหน้าไม้ทำกับเขาไม่เป็น เรือแพนาวา เรือยนต์กลไฟต่อไม่ได้ทั้งนั้น แต่ว่าเป็นเอกราชได้ แปลกเหลือเกิน เป็นเอกราชได้ด้วยอะไร นี่เป็นเอกราช ด้วยพุทธศาสนา ด้วยพระพุทธเจ้า ท่านคอยดูแลแก้ไข รักษาชาติศาสนา ของท่านไว้ ให้ศาสนาดำรงอยู่ เพราะหมดทั้งชมพูทวีป ศาสนาเดียวนี้มาแน่นหนาอยู่ในเมืองไทยเท่านั้น
 
 

   ศาสนาฝ่ายเขมรในปกครองของฝรั่งเศส การประพฤติผิดธรรมผิดวินัยมากแล้ว พม่าอยู่ในปกครองของอังกฤษ ประพฤติผิดธรรมผิดวินัยมากแล้ว เขาไม่ได้เป็นศาสนูปถัมภกทีเดียว เพียงแต่เขาไม่ได้ทำลายเท่านั้น ส่วนพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นเอกราชอยู่ร่ำไป รักษาพุทธศาสนาให้ถาวรดำรง คงที่ ดีขึ้นเป็นลำดับไป
 
 
 
 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
: กัณฑ์ 6 หน้า 11