มีบุญ เป็นฉากหลัง

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2557

 

 

มีบุญ เป็นฉากหลัง

 


   ทุกอย่างก็เป็นเรื่องของบุญ นั่นแหละ  บางครั้งก็ได้มาอย่างง่าย ๆ บางครั้งก็ต้องหนึ่งสมองสองมือ เป็นต้นแต่ทุกอย่างมีบุญ เป็นฉากหลังที่คอยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงาน ในการศึกษาเล่าเรียน ปราศจากอุปสรรคต่าง ๆ หรือมีอุปสรรคน้อย เป็นต้น

 


ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่