ทุกชีวิตเกิดมา

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2557

 
 
ทุกชีวิตเกิดมา

ล้วนแต่มีกรรมเป็นของตน
หากจะดูว่าชาติที่แล้วมา
บุคคลเป็นเช่นไร
ก็ให้สังเกตุดูว่า
ปัจจุบันบุคคลนั้นเป็นอย่างไร
เพราะนั่นคือกระจกเงา
ที่สามารถทำให้มองเห็นอดีต
ของบุคคลนั้นๆได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากผลในปัจจุบันย่อมขึ้นอยู่
กับการประกอบเหตุผลในอดีต

ภาพที่เราทำวันนี้
คืออดีตของวันพรุ่งนี้
และภาพที่เราทำในชาตินี้
คืออดีตของชาติหน้า

เราเป็นผู้ลิขิตภาพในอนาคต
ฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่เราจะต้องมีภาพดีๆไว้ในใจ
ให้ภาพแห่งการสร้างบารมีติดอยู่
ในใจของเราไปทุกภพทุกชาติ
กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

"ธรรมะเพื่อประชาชน"