สิ่งที่เงิน ซื้อไม่ได้

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2557

 
สิ่งที่เงิน ซื้อไม่ได้ คือ บุญ
เพราะสิ่งที่เรียกว่า บุญ คือ ทาน ศีล ภาวนา ...

● ทาน คือ การให้
     ให้ เพราะสงสาร เรียกว่า สงเคราะห์
     ให้ เพราะศรัทธา เรียกวา สรรเสริญ

● ศีล คือ ความปกติ
     ศีล  5 เรียกว่า มนุษย์
     ศีล  8 เรียกว่า พรหมจรรย์
     ศีล  10 เรียกว่า สามเณร
     ศีล  227 เรียกว่า ภิกษุ
     ศีล  311 เรียกว่า ภิกษุณี

● ภาวนา คือ แสงสว่างของปัญญา
     ภาวนา เบื้องต้น เรียกว่า สมถะ
     ภาวนา ชั้นสูง เรียกว่า วิปัสสนา

สามสิ่ง นี้ เงินซื้อไม่ได้...

 


28 เมษายน 2557
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
 
 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร