กุศลกรรมบถ บทฝึกตนทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2557

กุศลกรรมบถ บทฝึกตนทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์
แบ่งออกเป็น
กายสุจริต 3 อย่าง
1. เว้นจากฆ่าสัตว์
2. เว้นจากลักทรัพย์
3. เว้นจากประพฤติผิดในกาม

วจีสุจริต 4 อย่าง
1. เว้นจากการพูดเท็จ
2. เว้นจากพูดส่อเสียด
3. เว้นจากพูดคำหยาบ
4. เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ

มโนสุจริต 3 อย่าง
1. ไม่โลภอยากได้ของเขา
2. ไม่พยาบาทปองร้ายเขา
3. เห็นชอบตามคลองธรรม

อานิสงส์ของการประพฤติสุจริตมี 5 อย่าง คือ
1. ตนเองไม่พึงติเตียนตนเองได้
2. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วสรรเสริญ
3. เกียรติคุณย่อมฟุ้งไป
4. เป็นผู้มีสติ ไม่หลงทำกาลกิริยา
5. ตายแล้ว มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร