ทรงสอนตามจริตอัธยาศัย

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2557

 

ทรงสอนตามจริตอัธยาศัย


      พระพุทธโฆษจารย์ นักปราชญ์ชาวอินเดียที่ไปศึกษาและทำงานอยู่ในลังกา ผู้แต่งคัมภีร์ วิสุทธิมรรคได้จำแนกคนออกเป็น 6 ประเภท ตามคุณภาพทางจิตใจ ที่เรียกว่า จริต คือ
1. ราคจริต มีความโน้มเอียงในทางรักใคร่
2. โทสจริต มีความโน้มเอียงในทางโกรธเคือง
3. โมหจริต มีความโน้มเอียงในทางลุ่มหลง
4. วิตกจริต มีความโน้มเอียงในทางฟุ้งซ่าน
5.สัทธาจริต มีความโน้มเอียงในทางเชื่อง่าย
6. พุทธิจริต มีความโน้มเอียงในทางใคร่ครวญไตร่ตรอง

 

 

 
 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

  
 
 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร