สุตมยปัญญา

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2557

 

สุตมยปัญญา

 

 

            2) สุตมยปัญญา หมายถึง ปัญญาอันเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนและการ ดับฟังจากครูอาจารย์ผู้คนแวดล้อม ตลอดจนสื่อทั้งหลาย ข้อมูลที่ได้จากการได้ยินได้ฟัง ได้อ่าน ได้ดู จะเป็นปัจจัยสำคัญในการคิดพิจารณาสิ่งต่างๆ เพราะเหตุนี้ผู้ที่มีการศึกษาเล่าเรียนสูงๆ จึงมีสุตมยปัญญามากกว่าผู้ที่มีการศึกษาเล่าเรียนน้อยอย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีการศึกษาทางโลกสูงๆ แต่ถ้าขาดข้อมูลทางธรรม ถึงแม้จะมีความสามารถในการประกอบกิจการงานจนมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวย แต่ก็อาจจะมีความประพฤติชั่วช้าเลวทราม เป็นบุคคลอันตรายในสังคมสู้คนที่มีการศึกษาทางโลกน้อย แต่มีข้อมูลทางธรรมอยู่ในใจมากไม่ได้ เพราะบุคคลประเภทหลังนี้ย่อมสามารถประคับประคองตนให้สร้างแต่กรรมดีอยู่เสมอ ยิ่งกว่านั้นเกณฑ์สำหรับตัดสินว่า ใครจะได้โอกาสไปสู่สุคติหรือทุคติ อยู่ที่เรื่องบุญกับบาปที่คนเราสั่งสมไว้เท่านั้น เกียรติยศชื่อเสียงหรือวุิการศึกษาทางโลก ซึ่งล้วนเป็นเรื่องสมมุติ ตำแหน่ง สมมุตินั้นๆ มิได้เป็นเครื่องตัดสินว่า ใครจะได้โอกาสไปสู่สุคติ หรือทุคติในปรโลกเลย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011902332305908 Mins