ถ้าอยากเกิดในตระกูลสูงจะต้องทำอย่างไร

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 
 
 
ถ้าอยากเกิดในตระกูลสูงจะต้องทำอย่างไร
 
 

      ถ้าอยากเกิดในตระกูลสูงที่คนยกย่อง หลวงปู่ท่าน
  กล่าวไว้ว่า


      "เราอยากเป็นมนุษย์ชั้นไหนเราก็ต้องแก้ไขตัวของ
  ตัวเอง"

 

      "เมื่อเวลาให้ทาน รักษาศีล  นั่งสมาธิ   ต้องใช้
  มารยาทให้เรียบร้อย  เวลาให้ทานต้องใช้มารยาท
  ที่นุ่มนวลเป็นที่น่าดูชมใครเห็นก็นิยม เมื่อมีมารยาท
  เช่นนั้นแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูง"

 

      "ส่วนวาจาเล่า จะพูดจาปราศรัยกับผู้ใด  ผู้เฒ่า
  ผู้แก่ สมณพราหมณาจารย์ก็พูดแต่ถ้อยคำที่นุ่มนวล
  ชวนสดับ  ถ้อยคำที่ชั่วช้าหยาบคายอย่าเอาไปใช้
  ถ้าใช้แล้วมันจะติดเป็นนิสัย  จะไปเป็นคนป่าเถื่อน
  เช่นนั้นบ้าง"


      "ส่วนใจเล่า ก็ต้องนุ่มนวล อ่อนโยน ใช้ใจที่เป็น
  บุญกุศล ใจที่เห็นผิด เข้าใจผิด อย่าเอามาใช้ ใจที่
  เห็นชอบเห็นถูกก็เอามาใช้ อย่างนี้เกิดไปภายหน้า
  เป็นมนุษย์ชั้นสูง"

 

     คำสอนหลวงปู่
     สู่โลกปัจจุบัน