นั่งขัดสมาธิ

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2557

       

 

          นั่งขัดสมาธิ ท่านั่งขัดสมาธิเป็นท่านั่งที่ทำให้นั่งได้ทน ไม่ปวดเมื่อยหรือเป็นเหน็บชาร่างกายท่อนบน ไม่โอนเอนไปมา ทำให้หาศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ได้ง่าย เป็นท่านั่งที่สง่าและสงบจึงได้ชื่อว่าสมาธิบัลลังก์ อีกประการหนึ่งเป็นท่านั่งที่ช่วยให้ลำไส้และกระเพาะย่อยอาหารได้สะดวกที่สุด โดยนำเอาขาขวาทับขาซ้าย ถ้านั่งขัดสมาธินานๆ รู้สึกเมื่อยขบมาก อาจเปลี่ยนเป็นนั่งพับเพียบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็ได้

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD102 หลักการเจริญสมาธิภาวนา

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก