ธรรมอยู่ที่ไหน ?

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
ธรรมอยู่ที่ไหน ?


...มนุษย์อยู่ที่ไหนธรรมก็อยู่ที่นั่น
มนุษย์ทุกคนมีธรรมทุกคน เรียกว่า ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์
เป็นดวงกลมใส บริสุทธิ์ ขนาดโตเท่าฟองไข่แดงของไก่

...ถ้าปฏิบัติธรรมเป็น.. ก็จะต้องนำใจไปติดที่ดวงธรรม
ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ จึงจะชื่อว่าธรรมนั้นปรากฏแก่มนุษย์คนนั้นแล้ว

...“พวกเรานี่มันสงสัยทุกคนนั่นแหละ
ธรรมมากมายนัก โน่นก็ธรรม นี่ก็ธรรม
ไม่รู้จะไปเอาธรรมที่ไหนแน่ ไม่รู้จะเอาธรรมที่ไหนแท้ ๆ

นี่ธรรมอันนี้แหละเป็นตัวจริงละ
ให้เอาใจติดอยู่ตรงนี้แหละ ถ้ายังไม่เห็น
นาน ๆ เข้าก็เห็นเอง พอถูกส่วนเข้า.. ก็เห็นเอง

ที่ไปหาที่อื่น ไปโน่น ไปตรงโน้น ไปตรงนี้
ไปที่โน้น ไปที่นี้ ไปหาธรรมในป่า
ในดอนในดงกันยกใหญ่ทีเดียว
เพราะไม่เห็น พอไปเห็นเข้าแล้ว
โธ่ ผ้าโพกหัวหาแทบตาย ไม่เห็น อยู่บนหัวนี่เอง

...ไปหาธรรมแทบตาย
ธรรมอยู่กลางตัวของตัวนั่นเอง
นั่นแหละธรรมอยู่ตรงนั้นแหละ...”
 


(โอวาทอันทรงคุณค่าจาก..หลวงปู่พระผู้ปราบมาร พระผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย)