ทรัพย์ในตน

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2549

 

เป็นชายความรู้ยิ่ง                        เป็นทรัพย์

ทุกประเทศมีผู้นับ                            อ่านอ้าง

สตรีรูปงามสรรพเป็นทรัพย์                ตนนา

แม้ตกยากไร้ร้าง                           ห่อนไร้สามี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร