ด้วยใจที่ประณีต

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2558

 

 

ทำบุญประณีต
เพื่อให้หัวใจเราประณีต
จะมีอานิสงส์ คือ ได้สมบัติประณีต
วิมานก็จะประณีต
รัศมีกายเราก็จะประณีตสว่างสดใส

๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

ทำบุญประณีตด้วยใจที่ประณีต
เวลาสมบัติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ
ก็จะประณีตตามไปด้วย


๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)