บุญเรามีมากพอ

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2558

 

บุญเรามีมากพอที่จะเข้าถึงพระธรรมกาย  เข้าถึงวิชชาธรรมกายในเดี๋ยวนี้  ในชาตินี้  ไม่ใช่ชาติหน้าหรือชาติถัดๆ ไป  

 

เมื่อเรารู้ตัวว่ามีบุญมากขนาดนี้  เหลือเพียงอย่างเดียวเราต้องลงมือปฏิบัติให้จริงจัง     อย่าส่งใจไปที่อื่น     ทำให้ถูกหลักวิชชาเป็นต้องเข้าถึงกันทุกคน 

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๒๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๓