รู้ไม่จริง

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2549

 

รู้ธรรมเทียมเท่าผู้                        ทรงไตร

เจนจัดอัตถ์ภายใน                          ลึกล้น

กล่าวแก้สิ่งสงสัย                      เลอะเลื่อน

รสพระธรรมอั้นอัน                  ว่ารู้ใครชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร