มีบุญ...ทำอะไรก็เจริญ

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2558

 

 

มีบุญ...ทำอะไรก็เจริญ 

 

ในมนุษย์โลก  ถ้าเรา...มีบุญเสียแล้ว  จะค้าขาย... ก็ร่ำรวย 

 

จะทำงาน ทำกิจการอะไร... ก็เจริญ  จะหาทรัพย์สมบัติ... ก็คล่อง สะดวกสบาย  ไม่ติดขัด แต่ประการใด  

 

ถ้าว่า...ไม่มีบุญ  จะทำอะไรก็ติดขัด... ไปเสียทุกอย่างทุกประการ

 

ดังนั้นจึงได้ชักชวนพวกเรา ให้มาทำบุญ ทำกุศลเสีย  จะได้เลิกจนเลิกทุกข์ยาก  เลิกลำบากเสียที 

 

 โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร.)

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร