มีบุญ...ทำอะไรก็เจริญ

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2558

 

 

มีบุญ...ทำอะไรก็เจริญ 

 

ในมนุษย์โลก  ถ้าเรา...มีบุญเสียแล้ว  จะค้าขาย... ก็ร่ำรวย 

 

จะทำงาน ทำกิจการอะไร... ก็เจริญ  จะหาทรัพย์สมบัติ... ก็คล่อง สะดวกสบาย  ไม่ติดขัด แต่ประการใด  

 

ถ้าว่า...ไม่มีบุญ  จะทำอะไรก็ติดขัด... ไปเสียทุกอย่างทุกประการ

 

ดังนั้นจึงได้ชักชวนพวกเรา ให้มาทำบุญ ทำกุศลเสีย  จะได้เลิกจนเลิกทุกข์ยาก  เลิกลำบากเสียที 

 

 โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร.)