องค์ประกอบ บุญ ครบ

วันที่ 22 เมย. พ.ศ.2558

 

 

องค์ประกอบ บุญ ครบ

 

ศรัทธาเกิด ไทยธรรมมี เนื้อนาบุญ รออยู่ที่...
สภาธรรมกายสากล วิหารคต วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

22 เมษายน นี้ พระภิกษุสงฆ์ 30,000 วัด กว่า 30,000 รูป ทั่วประเทศ เนื้อนาบุญเอกของโลก ไม่มีนาบุญยิ่งกว่า รออยู่...

 

มา ม่ะ มาเอาบุญกัน...
บุญ คือ ต้นทุนของชีวิต เหตุอัศจรรย์ในชีวิต เกิดจากบุญ

 

 

21 เมษายน พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร