จงใช้เวลาทุกอณุวินาทีให้คุ้มค่า

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

 

จงใช้เวลาทุกอณุวินาทีให้คุ้มค่า 
โดยอาศัยกายที่เป็น...
 อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  นี้แหละ  
แสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิต
คือ  “ธรรมกาย”  
ที่มีคุณสมบัติตรงข้าม  คือ  
เป็นนิจจัง  เป็นสุขัง  เป็นอัตตา  
เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ 
เป็นแหล่งกำเนิดของความสุขล้วนๆ   
และไม่มีการเปลี่ยนแปลง   
เป็นตัวตนที่แท้จริง   เป็นอิสระ  
หลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของพญามาร

 

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร