จงใช้เวลาทุกอณุวินาทีให้คุ้มค่า

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

 

จงใช้เวลาทุกอณุวินาทีให้คุ้มค่า 
โดยอาศัยกายที่เป็น...
 อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  นี้แหละ  
แสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิต
คือ  “ธรรมกาย”  
ที่มีคุณสมบัติตรงข้าม  คือ  
เป็นนิจจัง  เป็นสุขัง  เป็นอัตตา  
เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ 
เป็นแหล่งกำเนิดของความสุขล้วนๆ   
และไม่มีการเปลี่ยนแปลง   
เป็นตัวตนที่แท้จริง   เป็นอิสระ  
หลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของพญามาร

 

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๓